Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że firma Komandor Andrzej Zapadka przetwarza dane w celach gospodarczych tworząc bazę kontrahentów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komandor Andrzej Zapadka zwany w dalszej części Administratorem.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Kapitańska 2, 72-351 Pogorzelica
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 oraz 9 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na prowadzeniu działalności gospodarczej. Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach :
  – marketingu – informacje o promocjach, cennikach, udzielonych bonusach oraz inne informacje związane ze sprzedażą lub zakupem produktów,
  – przekazywania informacji o przyjęciu reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi,
  – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  – przekazywania wszelkich informacji o wydarzeniach związanych z prowadzoną działalnością (np. zmiana nazwy, adresu, konta).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez: – kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@owkomandor.pl
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem.
Administrator

Wedding

Wesele nad Bałtykiem to fantastyczne przeżycie zarówno dla Młodej Pary, jak i dla Gości weselnych.

Serdecznie zapraszamy do organizacji tej niezapomnianej uroczystości w naszym Ośrodku. Zapewniamy kompleksową obsługę przyjęcia weselnego od 80 do 400 gości. W naszej ofercie znajdą Państwo: wyżywienie, noclegi, przygotowanie sali, dekoracje, dobór oprawy muzycznej i pomoc w organizacji wielu innych ślubnych atrakcji i formalności.

Polecamy nasz profil na facebooku oraz galerię, gdzie znajdą Państwo zdjęcia z przygotowywanych przez nas uroczystości.